Privacy­beleid
van Jes coaching en begeleiding

Jes coaching en begeleiding verwerkt persoonsgegevens. Om je te informeren hoe Jes coaching en begeleiding met jouw persoonsgegevens om
gaat, is deze privacyverklaring opgesteld.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

Jes coaching en begeleiding
Zundertseweg 54a
4876 NL Etten-Leur
KvK nummer: 68935498
E-mail: info@jescoachingpk.nl
Contactpersoon: Jessika Holl

Welke gegevens wij verwerken

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens:
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Coachvraag.

Doeleinden

Jouw persoonsgegevens kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen; o.a. door accountant*
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

*met de accountant is een verwerkersovereenkomst afgesloten

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk aan jou worden gevraagd. Hierbij kan je denken aan het gebruik van foto’s voor marketing doeleinden.

Daarnaast kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Jes coaching en begeleiding is wettelijk verplicht haar administratie zeven jaar te bewaren.

Hoe zijn jouw persoonsgegevens beveiligd?

Jes coaching en begeleiding vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of misbruik. De website is beveiligd met een SSL-certificaat. Jes coaching en begeleiding maakt gebruik van een veilige mailverbinding.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Bekijk hier ons cookiebeleid.

Jouw rechten

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je Jes coaching en begeleiding verzoeken jouw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kan je Jes coaching en begeleiding verzoeken om overdracht van jouw persoonsgegevens of kan je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, laat het me weten via
info@jescoachingpk.nl. Door dit samen te bespreken, kunnen we op zoek gaan naar een oplossing. Mochten we er niet uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Jes coaching en begeleiding worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 november 2021.