Disclaimer
van Jes coaching en begeleiding

Op deze pagina wordt de inhoud van de disclaimer toegelicht. Deze disclaimer betreft onder welk voorbehoud de informatie, op de website van Jes coaching en begeleiding, wordt aangeboden. Bij gebruik van de website stemt u in met onderstaande disclaimer.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van informatie van de website is vrijblijvend zolang deze informatie niet wordt gekopieerd, verspreidt of misbruikt. De informatie op de website van Jes coaching en begeleiding mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van Jes coaching en begeleiding is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Jes coaching en begeleiding.

Uitsluiting van aansprake­lijkheid

Jes coaching en begeleiding streeft naar een zo actueel mogelijke website. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid.

Jes coaching en begeleiding behoudt zich het recht voor om op de website materiaal te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Jes coaching en begeleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat vermeld, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Jes coaching en begeleiding kan niet garanderen dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen

Bij mogelijke wijziging van de disclaimer, zal de meest recente versie zich op deze pagina van jescoachingpk.nl bevinden.